Despre organizatie

Organizația Regional-Obștească – «Сentrul pentru Consolidarea și Susținerea Tinerilor Moldoveni» este o organizație non-profit și apolitică.

Organizația a fost fondată în anul 2017 de către un grup de tineri proactivi din Republica Moldova.

Unul din obiectivele principale ale organizației este consolidarea și acordarea suportului tinerilor, născuți pe teritoriul Republicii Moldova și/sau deținători ai cetățeniei Republicii Moldova, sau de proveniență moldovenescă care se află permanent pe teritoriul Federației Ruse, pentru:

 • păstrarea valorilor național-culturale, a patrimoniului cultural, tradițiilor și limbii natale;
 • unificarea și consolidarea tinerilor din Republica Moldova pe teritoriul orașului Moscova al Federației Ruse;
 • acordarea asistenței în dezvoltarea inițiativelor sociale, artistice și educaționale ale tinerilor și studenților moldoveni;
 • crearea unor condiții favorabile pentru integrarea tinerilor din Republica Moldova în viața culturală a societății rusești;
 • dezvoltarea profesională a membrilor organizației prin intermediul întîlnirelor profesionale, seminarilor;
 • contribuire la întărirea prieteniei, încrederii și înțelegerii reciproce între popoare;
 • păstrarea și consolidarea valorilor etice și morale ale familiei și societății;
 • contribuire la îmbunătățirea standardelor sociale de viață, protejarea drepturilor și intereselor legitime a membrilor organizației;
 • formarea condițiilor pentru participarea sportivilor moldoveni in viața sportiva a Federației Ruse și participarea sportivilor ruși in viața spotivă a Republicii Moldova, la fel promovarea modului sanătos de viața printre tineri.

Principalele activități ale organizației:

 • acordarea asistenței sociale și juridice membrilor asociației;
 • organizarea de manifestări științifice, seminare, conferințe, întâlniri profesionale, sesiuni de înstruire/formare, care vizează îmbunătățirea aptitudinilor tinerilor;
 • cooperare cu misiuni diplomatice, instituții de învățământ, ONG-uri din Rusia și străinătate, agențiile guvernamentale din Republica Moldova și Federația Rusă;
 • reprezentarea și protejarea intereselor tinerilor;
 • derularea de programe și proiecte, festivaluri, expoziții, concursuri și alte activități culturale de promovare a tradițiilor și culturii moldovenești în randul tinerilor din Republica Moldova.

Tinerii sunt considerați a fi forța motrice de care depinde viitorul oricărei țări și societăți. În secolul XXI, Republica Moldova de rand cu alte țări din spațiul CSI, se confruntă cu problema emigrării în masă a populației tinere din țară. Aceasta duce la creșterea rolului diasporei în viața republicii.  La fel în țările unde este prezentă diaspora moldovenească apare necesitatea creării organizațiilor non-guvernamentale pentru consolidarea moldovenilor și menținerea comunicării între diasporă și Republica Moldova.

Faptul că suntem prin diferite colțuri ale lume ne oferă posibilitatea de a face schimb de informații și experiență în diferite domenii, cu probabilitatea de a utilizarea în continuare acestă experiență în Moldova.

Conform datelor oficiale, cei mai mulți cetățeni din Republica Moldova, și anume 477 949 000 de mii, se află pe teritoriul Federației Ruse. Printre ei tineri, care își fac studiile in universitățile de top, colegii sau care se află cu lucrul permanent în Rusia.

Scopul nostru este de a crea o platformă în baza careia conaționalii noștri ar putea să mențină legăturile culturale cu țara de origine.

Vom fi bucuroși să vă vedem printre membrii noștri și suntem siguri că doar împreuna putem să contribuim la dezvoltarea Republicii Moldova.

Rechizite bancare

РОО «Центр поддержки молдавской молодежи»

Полное название Региональная общественная организация «Центр содействия объединению и поддержки молдавской молодежи»
Сокращенное название РОО «Центр поддержки молдавской молодежи»
Юридический адрес Россия 115035, г. Москва, ул. набережная Космодамианская, дом 4/22, корпус А, помещение I ком. 6
ИНН 9705097654
КПП 770501001
ОГРН 1177700008298
Расчетный счет 40703-810-6-0000-0-000521
Наименование банка АО «Райффайзенбанк»
Адрес банка 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1
Кор. счет 30101810200000000700
БИК 044525700
ОКПО 42943661
ОКВЭД 65.12
Директор Левшенков Владислав